Etické zásady naší praxe

Jsme si vědomi skutečnosti, že klient se na svého veterinárního lékaře v mnoha ohledech spoléhá. Důvěry Vás, klientů, si velmi vážíme, a mimo jiné i proto při naší práci uplatňujeme tyto etické a morální zásady:
  • vždy se snažíme jednat ve prospěch majitele zvířete a jeho čtyřnohého svěřence (ačkoli konečné rozhodnutí o osudu zvířete je vždy  v rukou majitele a bohužel nemusí být pro zvíře vždy tím nejlepším)
  • vědomě nelžeme a nepodvádíme
  • navrhujeme nejlepší řešení, ale sdělíme Vám i možné alternativy
  • respektujeme Vaše rozhodnutí a cítění
  • respektujeme Vaše právo klást otázky a dostávat na ně patřičné odpovědi, a to zvláště v případě otázek diagnostického či léčebného postupu
  • respektujeme Vaše právo znát předem alespoň orientační cenu ošetření či zákroku
  • respektujeme Vaše právo na změnu veterinárního lékaře a na vyžádání Vám rádi vydáme výpis ze zdravotních záznamů Vašeho zvířete
  • rádi vyslechneme Vaše názory a připomínky
 

Kontakt

MVDr. Ivana Bendová

Týniště nad Orlicí

+420 732 290 797